Actuele projekten

Deze projekten hebben op dit moment uw hulp nodig:

Graanmolen voor vrouwen in Bireme (Togo)

In het dorp Bireme in het zuid-westen van Togo is enkele jaren geleden een kerk gesticht door lokale evangelisten. Inmiddels bloeit het kerkje en komen er ook mensen uit omliggende dorpen. Hierdoor hebben mensen uit de verschillende dorpen nu veel meer kontakt hebben met elkaar, ook op andere terreinen.

Zo hebben de vrouwen van de verschillende dorpen twee jaar geleden een cooperatie gevormd. Ze kopen zaaizaden gezamenlijk in, en hebben samen een irrigatiesysteem aangelegd. Dat heeft hun oogst vergroot.

Er is echter een probleem waar de vrouwen nog altijd mee worstelen. Om het graan te malen, moeten ze dat of met de hand doen (zwaar en langdurig werk), of ze moeten kilometers lopen naar de dichtsbijzijnde mogelijkheid. Daarbij moeten ze een riviertje oversteken waar veel slangen zitten. Kort geleden werd nog een vrouw door zo’n slang gebeten.

De vrouwen hebben daarom om een graanmolen gevraagd. Deze molen zal het graan van de cooperatie-vrouwen malen, maar ook van anderen. De molen wordt het eigendom van de kerk, die daarmee inkomsten kan genereren. Van dat geld zal de molen worden onderhouden, kan ook de kerk zichzelf en haar pastor onderhouden en zal er geld zijn voor diakonale aktiviteiten vanuit de kerk.

Voor de molen zal een klein huisje gebouwd worden waarin de molen kan staan, ingemetseld in beton in de vloer. Er wordt iemand aangesteld die het malen begeleidt en de financiën beheert.
Het bedrag dat nodig is voor de molen bedraagt € 3000
TOG.2018.01

Weeskinderen terug naar school

Na de vakantieperiode gaan ook in Afrika kinderen weer naar school. September is voor ouders altijd een dure maand, want aan het begin van het schooljaar moeten een aantal dingen worden betaald: Schoolgeld, boekenpakket, schoolspullen en het uniform. In Sierra Leone en Togo heeft OSM een programma waarbij weeskinderen opgevangen worden en naar school gaan. Ook voor deze kinderen geldt dat aan het begin van het schooljaar deze kosten moeten worden voldaan. Naast de verplichte spullen krijgen deze kinderen bovendien een paar schoenen.

In Sierra Leone gaat het om kinderen die hun ouders hebben verloren tengevolge van de burgeroorlog, de ebola epidemie of de modderlawine van vorig jaar. Zij zijn ondergebracht bij familieleden of mensen uit de lokale kerk. In Togo gaat het om ‘gewone’ wezen, kinderen die hun ouders meestal door ziekte hebben verloren.
Per kind gaat het om € 80.
SIL.2018.02

Theologisch onderwijs, India

Veel voorgangers en evangelisten in India missen een degelijke theologische opleiding. Hiervoor zijn een aantal redenen: Het is voor hen te duur om zo’n opleiding te betalen, zij hebben niet de mogelijkheid om vier jaar lang te studeren en de opleidingen die er zijn, bevinden zich op honderden kilometers afstand. Als gevolg hiervan zijn deze voorgangers niet in staat om op de vele valse leringen die in omloop zijn een goed antwoord te geven.

Om in deze behoefte te voorzien heeft Jaya van Swanthana Seva Samithi een theologische opleiding van 1 jaar opgezet. De lessen worden op drie aaneensluitende dagen per maand gegeven. Onderwerpen zijn o.a.: Bijbelstudiemethoden en regels voor interpretatie, Overzichten Oude en Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis en Discipelschap. De studenten van het eerste jaar zijn erg enthousiast. Het is een belangrijke ondersteuning van hun bediening geworden.

We willen graag voor de volgende groep voorgangers en evangelisten deze opleiding mogelijk maken. De deelnemers betalen zelf de helft van de kosten. Wie wil meedoen om de andere helft van de kosten bijeen te brengen?
Bijdrage kosten 40 studenten € 75 per student per jaar.
IND.2018.03

Uitrusting evangelisten India

De evangelisten van de Yesupadam Society zijn regelmatig op reis om de mensen in de dorpen te bezoeken. Vaak hebben zij behoefte aan middelen om hun bediening goed uit te voeren of om voor voldoende inkomen voor hun gezin te zorgen. Job Sudarshan spreekt uitvoerig met hen om te onderzoeken wat ze nodig hebben. Zoals Bhaskar: Hij leidt een groep van 15 evangelisten in Telangana State. Hij heeft hulp nodig voor de aanbetaling van een motorfiets. Of Mulagada Boaz. Hij is de regionale leider in het Koya gebied waar vijf gemeentes zijn ontstaan. Hij heeft een geluidssysteem nodig dat in alle vijf gemeenten gebruikt zal gaan worden.
Job doet verslag van een recente outreach:

Als Vijayawada gemeente hadden we samen met vier Koya gemeenten een busje gehuurd en gingen op weg naar een gebied waar nog geen kerken zijn. We namen kleding, voedsel en speelgoed mee om uit te delen aan de kinderen. In een dorp wonnen we het vertrouwen van de mensen en mochten we een samenkomst houden op het terrein van het dorpshoofd. Wij vertelden het evangelie van Jezus Christus en de mensen luisterden aandachtig. We hopen dat we hen voor Christus kunnen winnen tijdens een van onze volgende bezoeken.
De mensen waren vooral bang dat hun stamgoden boos zullen worden en hen rampen zullen bezorgen. De toverdokter van het dorp was heel stellig in zijn geloof in de bos- en berggoden. Deze man zal zijn levensonderhoud en het respect van de dorpsbewoners verliezen als zij zich bekeren tot Jezus. Hij was wel heel vriendelijk tegen ons. De kans bestaat we dat hij de dorpsbewoners gaat bedreigen als wij vertrokken zijn. Daarom is het belangrijk om hen te blijven bezoeken´
Kosten in totaal €1250 voor: 3 fietsen à € 100, reparatie motorfiets € 95, aanbetaling motorfiets
€ 315 en 2 versterkers voor dorpskerkjes à € 270
IND. 2018.04

 

 

DutchEnglishFrench